Financování kampaně -
 

Financování

Nepeněžité plnění

Peněžité plnění