Jak předejít kolapsu zdravotnictví - Prof. MUDR. Jan Čáp, CSc.
 

ZdravotnictvíJak předejít kolapsu zdravotnictví

10. 8. 20200
https://www.jcap.cz/wp-content/uploads/2020/08/medik-1280x872.jpg

Lékaři v naší republice stárnou. Do roku 2030 odejde do důchodu třetina z nich. Již dnes je čtyřicet procent praktických lékařů ve věku nad 60 let. Pokud se něco nestane, budeme mít do deseti let vážný problém.

Student, přijatý ke studiu na lékařskou fakultu bude studovat 6 let a dalších 5 let se bude připravovat na atestaci. Plně kvalifikovaný lékař tak tak bude pracovat za 10 let. Nyní je tedy spíše pět minut po dvanácté. Minulý rok přijaly lékařské fakulty ke studiu o 15% studentů více, V červenci však nedostala akreditaci Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Nemohou tak přijímat do prvního ročníku vůbec. Odpadla tedy jedna z osmi fakult v ČR a jsme zase tam, kde jsme byli.

foto: unsplash.com, imt-ie

Ostatní lékařské fakulty jsou nyní žádány, aby ještě navýšili počet přijatých studentů a nahradily tak výpadek Ostravy. Na naší fakultě převažuje v diskusi názor, že to je nezbytné, jakkoliv to bude spojeno s velkými problémy z důvodů kapacit poslucháren a učitelů. Nadto všechny fakulty vyučují i zahraniční studenty v angličtině. Jsou k tomu nuceni z ekonomických důvodů, protože jinak by zkrachovaly. Stát totiž platí za studenta méně, než je reálná cena studia a tak placené studium zahraničních studentů to vyrovná.

Stát by měl zvýšit úhradu ze českého studenta. To by také umožnilo zlepšit odměny učitelů na teoretických ústavech, jejichž příjem (protože nemohou sloužit) je výrazně nižší než v klinických oborech, a tak se tam zájemci nehrnou.

Jan Čáp

Odpovědět

Váš e-mail nebude zobrazován. Povinné údaje *