Naše město potřebuje architektonickou kancelář - Prof. MUDR. Jan Čáp, CSc.
 

ArchitekturaHradeckoNaše město potřebuje architektonickou kancelář

8. 6. 20200
https://www.jcap.cz/wp-content/uploads/2020/08/kolaz.png

Nejen velká města, jako je Praha a Brno, ale i města velikostí srovnatelná s tím naším, například Zlín, mají architektonickou kancelář. Kancelář nezávislou na vedení města, v níž jsou renomovaní architekti, urbanisté, ale i dopravní inženýři či krajinní architekti. Tito odborníci připravují plán rozvoje města. A jak je tomu v Hradci Králové? Bohužel mám dojem, že město takovou strategii nemá. V praxi čekáme, až si investor vybere lokalitu, schválíme mu naplánovanou zástavbu, která se řídí komerčními přístupy, a potom se divíme. Ekonomika velí co nejhustější výstavbu o co největším počtu poschodí a žádné zelené plochy. Pro ty, kdož si myslí, že přeháním, uvedu tři příklady:

  1. Rezidence Plachta vybudovaná na pozemku firmy Petrof. Domy jsou zde 15‒25 metrů od sebe, mezi nimi jsou asfaltová parkoviště a minimálně zeleně. O nějakém hřišti, nebo dokonce školce pro děti ani řeči. A až dodatečně se řeší, jak lokalitu dopravně obsloužit – viz známé diskuse o silnici na Plachtě.
  2. Dům PILOT1. Na pozemcích naproti OC Futurum v ulici Pod Zámečkem. Investor chtěl vybudovat několik bytových domů, potom to změnil na domov důchodců a nejnověji chce stavět multifunkční objekt. Město má podepsanou smlouvu a nyní neví, jak se vypořádat s vlnou námitek občanů.
  3. Zamýšlená výstavba ve Svinarech podle nového územního plánu. Diskutuje se o velikosti zastavěné plochy okolo objektu kravína a obyvatelé Svinar se obávají (vzhledem k výše popsaným skutečnostem právem), že oblast bude hustě zastavěna bytovými domy bez jakékoliv další infrastruktury.

Bez koncepční a nezávislé architektonické kanceláře opravdu nebude Hradec Králové nadále salónem republiky.

 

Zdroje pro studium:

https://kambrno.cz/

http://www.earch.cz/cs/kancelar-architekta-mesta-brna

https://www.tvarchitect.com/clanek/kancelar-architekta-mesta-brna-vydala-knihu-principy-tvorby-verejneho-prostranstvi-publikace-je-dostupna-online/

https://www.archiweb.cz/news/zlinsti-zastupitele-schvalili-vznik-kancelare-architekta-mesta

https://www.zlin.eu/rada-schvalila-vznik-kancelare-architekta-mesta-aktuality-5328.html

Jan Čáp

Odpovědět

Váš e-mail nebude zobrazován. Povinné údaje *