Ochrana přírody -
 

3. Ochrana přírody

Změnu klimatu, vyvolanou lidskou činností považuji za jeden z nejzávažnějších problémů současnosti. Tuhle planetu a její přírodu jsme zdědili po našich předcích a jsme povinni ji zachovat pro naše potomky.

Globální oteplování vyvolává změny počasí, sucho a hurikány, tání ledovců a zvýšenou hladinu oceánů. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu, je potřeba pro udržení oteplení pod 2 °C dosáhnout v rozvinutých zemích uhlíkové neutrality (tedy varovanou bilanci mezi produkcí a vychytáváním kysličníku uhličitého) do roku 2050. Tento cíl si stanovila Evropská unie a jsem rád, že kromě Polska přistoupily na tento závazek všechny státy, včetně České republiky. U nás samozřejmě plánujeme její dosažení díky rozvoji jaderné energetiky. I proti ní jsou mnohdy oprávněné námitky, ale zřejmě to v našich klimatických podmínkách jinak nejde.

Uhlí je v EU viditelně na ústupu, což urychlilo také zdražení emisních povolenek. Větrníky a solární zdroje v Unii tak loni poprvé vyrobily víc elektřiny než uhelné elektrárny. Konec doby uhelné se plánuje i u nás, není však jasné kdy. Uhelná komise v ČR pracuje se třemi scénáři ukončení těžby: v letech 2030 až 2035, nebo do roku 2045, anebo v letech 2045 až 2050. Souvisí to s přípravou alternativ, resp. s dostavbou jaderných bloků. Bude to tedy velmi ekonomicky náročné. Jaké reálná se jeví prostřední termín do roku 2045.

Celá zeměkoule je také zaplavena odpady. Nejhorší způsob jejich likvidace je ukládání na skládky. Podle zákona, přijatého před šesti lety, mělo být skládkování zakázáno od roku 2024. Nyní vláda navrhuje prodloužení do roku 2030. Tento odklad se mně nelíbí.

S klimatickou změnou souvisí sucho. Diskutuje se, jak zadržet vodu v krajině, protože jsme střecha Evropy a jinak odteče pryč. Prioritní musí být jistě změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě, výstavba mokřadů a úprava vodních toků. Kůrovec nám sežral smrkové lesy a ty budeme muset nahradil lesy smíšenými. Výstavba přehrad je kontroverzní, vždy zničí nějaké krásné údolí. Ale i tato cesta bude ve vybraných případech nutná. KDU-ČSL prosazuje ústavní ochranu vody, ale také půdy nejvyšší bonity. Výstavba supermarketů a logistických center na nejlepší půdě nedává smysl.