Politický program - Prof. MUDR. Jan Čáp, CSc.
 

Programové priorityBýt politikem, pro mně znamená určité věci prosazovat a jiným se zase bránit.

Programové priorityBýt politikem, pro mně znamená určité věci prosazovat a jiným se zase bránit.

  • JSEM PRO
  • JSEM PROTI

1. Kvalitní zdravotnictví

Kvalita spočívá v dostupnosti (finanční i místní) a samozřejmě vysoké úrovni. Medicína dnes dokáže zázraky, ale je stále dražší a dražší. Bez zvýšení financí je evropská úroveň neudržitelná.

4. Přístup ke vzdělání všem

Jako vysokoškolský učitel jsem život zasvětil vzdělávání. Investice do vzdělání se nám mnohokrát vrátí. Podporuji co nejsnadnější přístup ke vzdělání všem zájemcům bez ohledu na sociální postavení.

7. Rodinu i neúplnou

Stále platí, že rodina je místo, kde se formuje osobnost našich dětí, a tak budoucí obraz společnosti. Bohužel dnes přibývá rodin neúplných a samoživitelky a samoživitelé obzvláště potřebují podporu státu.

2. Svobodu a demokracii

Narodil jsem se a žil po 36 let v komunistické společnosti. Hodnoty demokracie a svobody jsou pro mě velmi cenné. Velmi si vážím otevřené občanské společnosti.

5. Dostupnost bydlení

Zejména ve velkých městech je vlastní bydlení pro mladé a nízkopříjmové rodiny prakticky nedostupné. Zákon o sociálním bydlení nám chybí a měl by umožnit městům stavět dostupné nájemní byty.

8. Digitalizaci naší společnosti

Abych dostal potvrzení o občanství, musel jsem přinést rodný list, oddací list a úmrtní list rodičů. Stát neví, kdo jsou jeho občané! Komunikace s úřady by měla probíhat on-line, ale stále to vázne. Jsem i pro umožnění online volit.

3. Ochranu přírody

Našim potomkům zachovat naší krásnou přírodu. Proto jsem pro zrušení uhelných elektráren a zákaz skládkování co nejdříve to půjde. Podporuji elektromobilitu. Chápu, že bez jaderné energie to uskutečnit nepůjde.

6. Deinstitucionalizaci sociální péče

Podporuji rozvoj komunitních sociálních služeb, zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů. I současná epidemie podtrhla nebezpečí velkých ústavů.

9. Hospicovou péči

Většina lidí chce být v posledních dnech svého života v okruhu svých blízkých, a ne v neosobní nemocnici sám. To umožňují hospice domácí i kamenné.

1. Omezování demokracie

Skutečnost, že komunisté mají dnes vliv na vládu, je skandální. Bez svolení Senátu však nelze změnit volební zákon nebo zavést většinový systém, kde vítěz bere vše a může vládnout bez ohledu na ostatní parlamentní strany.

4. Neuváženému zadlužování naší země

Ze současné krize není jiné cesty než zvýšit zadlužení země. Ale v příštích letech by neměl velký schodech rozpočtu pokračovat. Nemáme právo žít na dluh vlastních dětí a vnuků.

7. Počítačové kriminalitě

Kriminalita, včetně sexuálních deliktů, se přesouvá do on-line světa. Je nutné zdokonalit systém jejich odhalování a stíhání.

2. Úplatkům a klientelizmu

Česká republika se propadla v Indexu vnímání korupce o 3 body na celkových 56 bodů ze 100 možných (ze 38. místa na 44. příčku, o kterou se dělí s Kostarikou, Gruzií a Lotyšskem). Soudím, že ryba smrdí od hlavy.

5. Přetvářce a lhostejnosti

Bylo mně patnáct v roce 1968 a velmi mě zasáhla přetvářka, která se rozmohla v naší společnosti, přizpůsobení se režimu pro dobro rodiny. Od té doby jsem se zařekl, že ze svých zásad neuhnu a celkem se mně to dařilo, i když s tím byly problémy.

3. Vystoupení z EU a NATO

Národ, který se nepoučí ze své historie je odsouzen prožít ji znovu. Komunisté a novodobí národovci by nás chtěli vyvézt z bezpečí těchto organizací pod heslem národních zájmů. Ve skutečnosti ale směřují na východ.

6. Eutanázii

Lékaři od Hippokrata po dnešní Lékařskou komoru jsou proti úmyslnému usmrcení z ruky lékaře, byť na žádost nemocného. Fyzickou bolest dnes umíme dobře utlumit, jde o to být trpícímu na blízku. Řešením je tedy paliativní péče.
  • JSEM PRO
  • JSEM PROTI

1. Kvalitní zdravotnictví

Kvalita spočívá v dostupnosti (finanční i místní) a samozřejmě vysoké úrovni. Medicína dnes dokáže zázraky, ale je stále dražší a dražší. Bez zvýšení financí je evropská úroveň neudržitelná.

2. Svobodu a demokracii

Narodil jsem se a žil po 36 let v komunistické společnosti. Hodnoty demokracie a svobody jsou pro mě velmi cenné. Velmi si vážím otevřené občanské společnosti.

3. Ochranu přírody

Našim potomkům zachovat naší krásnou přírodu. Proto jsem pro zrušení uhelných elektráren a zákaz skládkování co nejdříve to půjde. Podporuji elektromobilitu. Chápu, že bez jaderné energie to uskutečnit nepůjde.

4. Přístup ke vzdělání všem

Jako vysokoškolský učitel jsem život zasvětil vzdělávání. Investice do vzdělání se nám mnohokrát vrátí. Podporuji co nejsnadnější přístup ke vzdělání všem zájemcům bez ohledu na sociální postavení.

5. Dostupnost bydlení

Zejména ve velkých městech je vlastní bydlení pro mladé a nízkopříjmové rodiny prakticky nedostupné. Zákon o sociálním bydlení nám chybí a měl by umožnit městům stavět dostupné nájemní byty.

6. Deinstitucionalizaci sociální péče

Podporuji rozvoj komunitních sociálních služeb, zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů. I současná epidemie podtrhla nebezpečí velkých ústavů.

7. Rodinu i neúplnou

Stále platí, že rodina je místo, kde se formuje osobnost našich dětí, a tak budoucí obraz společnosti. Bohužel dnes přibývá rodin neúplných a samoživitelky a samoživitelé obzvláště potřebují podporu státu.

8. Digitalizaci naší společnosti

Abych dostal potvrzení o občanství, musel jsem přinést rodný list, oddací list a úmrtní list rodičů. Stát neví, kdo jsou jeho občané! Komunikace s úřady by měla probíhat on-line, ale stále to vázne. Jsem i pro umožnění online volit.

9. Hospicovou péči

Většina lidí chce být v posledních dnech svého života v okruhu svých blízkých, a ne v neosobní nemocnici sám. To umožňují hospice domácí i kamenné.

1. Omezování demokracie

Skutečnost, že komunisté mají dnes vliv na vládu, je skandální. Bez svolení Senátu však nelze změnit volební zákon nebo zavést většinový systém, kde vítěz bere vše a může vládnout bez ohledu na ostatní parlamentní strany.

2. Úplatkům a klientelizmu

Česká republika se propadla v Indexu vnímání korupce o 3 body na celkových 56 bodů ze 100 možných (ze 38. místa na 44. příčku, o kterou se dělí s Kostarikou, Gruzií a Lotyšskem). Soudím, že ryba smrdí od hlavy.

3. Vystoupení z EU a NATO

Národ, který se nepoučí ze své historie je odsouzen prožít ji znovu. Komunisté a novodobí národovci by nás chtěli vyvézt z bezpečí těchto organizací pod heslem národních zájmů. Ve skutečnosti ale směřují na východ.

4. Neuváženému zadlužování naší země

Ze současné krize není jiné cesty než zvýšit zadlužení země. Ale v příštích letech by neměl velký schodech rozpočtu pokračovat. Nemáme právo žít na dluh vlastních dětí a vnuků.

5. Přetvářce a lhostejnosti

Bylo mně patnáct v roce 1968 a velmi mě zasáhla přetvářka, která se rozmohla v naší společnosti, přizpůsobení se režimu pro dobro rodiny. Od té doby jsem se zařekl, že ze svých zásad neuhnu a celkem se mně to dařilo, i když s tím byly problémy.

6. Eutanázii

Lékaři od Hippokrata po dnešní Lékařskou komoru jsou proti úmyslnému usmrcení z ruky lékaře, byť na žádost nemocného. Fyzickou bolest dnes umíme dobře utlumit, jde o to být trpícímu na blízku. Řešením je tedy paliativní péče.

7. Počítačové kriminalitě

Kriminalita, včetně sexuálních deliktů, se přesouvá do on-line světa. Je nutné zdokonalit systém jejich odhalování a stíhání.