Úspěchy -
 

Úspěchy

Člověk by měl umět povědět, co dokázal a na co je hrdý. U mě je to jednoznačně tento výčet úspěchů.

1. Vysoká škola

Dostal jsem se na vysokou školu (to nebylo vůbec samozřejmé na počátku normalizace v roce 1972).

2. Práce ve Fakultní nemocnici

Po vystudování medicíny jsem byl přijat na kliniku do Fakultní nemocnice (s kádrovými škraloupy také nevídané. Bylo to díky tomu, že jsem již za studií chodil na kliniku a dělal studentskou vědeckou činnost).

3. Manželství

Oženil jsem se se skvělou ženou, se kterou žiji ve spokojeném manželství již 40 let.

4. Děti a vnoučata

Mám dva syna a dvě vnoučata.

5. Zastupitel a radní města HK

90. léta

V devadesátých letech jsem byl 8 let zastupitelem města HK a jedno volební období členem Rady města.

6. Oddělení endokrinologie ve FNHK

Vybudoval jsem ve FN HK endokrinologii, která je na vysoké úrovni a vychoval svého nástupce – doc. Gabalce (poskytl by rozhovor).

7. První místopředseda Endokrinologické společnosti ČLS JEP

Jsem členem výboru Endokrinologické společnosti ČLS JEP od roku 2002 a od roku 2014 první místopředseda.

8. Organizace endokrinologických sjezdů

Skoro dvacet let organizuji odborné endokrinologické sjezdy a doškolovací akce.

9. Místopředseda Akreditační komise MZ ČR (obor Endokrinologie a Diabetologie)

Jsem místopředsedou Akreditační komise MZ ČR (která akredituje pracoviště ke školení lékařů před atestací) pro obor Endokrinologie a diabetologie od roku 2009.

10. Zastupitelem města HK

V roce 2018 jsem se stal opět zastupitelem města HK.

Úspěchy

Člověk by měl umět povědět, co dokázal a na co je hrdý. U mě je to jednoznačně tento výčet úspěchů.

1. Vysoká škola

Dostal jsem se na vysokou školu (to nebylo vůbec samozřejmé na počátku normalizace v roce 1972).

2. Práce ve Fakultní nemocnici

Po vystudování medicíny jsem byl přijat na kliniku do Fakultní nemocnice (s kádrovými škraloupy také nevídané. Bylo to díky tomu, že jsem již za studií chodil na kliniku a dělal studentskou vědeckou činnost).

3. Manželství

Oženil jsem se se skvělou ženou, se kterou žiji ve spokojeném manželství již 40 let.

4. Děti a vnoučata

Mám dva syna a dvě vnoučata.

5. Zastupitel a radní města HK

90. léta

V devadesátých letech jsem byl 8 let zastupitelem města HK a jedno volební období členem Rady města.

6. Oddělení endokrinologie ve FNHK

Vybudoval jsem ve FN HK endokrinologii, která je na vysoké úrovni a vychoval svého nástupce – doc. Gabalce (poskytl by rozhovor).

7. První místopředseda Endokrinologické společnosti ČLS JEP

Jsem členem výboru Endokrinologické společnosti ČLS JEP od roku 2002 a od roku 2014 první místopředseda.

8. Organizace endokrinologických sjezdů

Skoro dvacet let organizuji odborné endokrinologické sjezdy a doškolovací akce.

9. Místopředseda Akreditační komise MZ ČR (obor Endokrinologie a Diabetologie)

Jsem místopředsedou Akreditační komise MZ ČR (která akredituje pracoviště ke školení lékařů před atestací) pro obor Endokrinologie a diabetologie od roku 2009.

10. Zastupitelem města HK

V roce 2018 jsem se stal opět zastupitelem města HK.