Kvalitní zdravotnictví -
 

1. Kvalitní zdravotnictví

Můžeme se chlubit, že naše zdravotnictví je vysoké evropské úrovni a je srovnatelné jako v rozvinutých státech Evropské unie. Udržení této kvality ale není do budoucnosti jisté. Je k tomu potřeba několik podmínek

  1. Místní dostupnost. V posledních letech byl trend snižovat počet lůžek v nemocnicích. Politicky je obtížné zrušit nemocnici v nějakém městě, takže vláda spíše snižovala úhrady pojišťoven. Tak jednak donutila kraje nebo města, aby se na financování podílela, jednak tak přivedla některé nemocnice ke krachu. Počet lůžek na 1000 obyvatel se snížil z 8.0 v roce 1990 na 5,4 v roce 2018. Myslím, že již není prostor rušit další nemocnice. Na vrcholu koronavirové epidemie jsme byli velmi rádi, že je máme.
  2. Dostatek financí. Podle posledních dat Eurostatu vydávala Česká republika na zdravotnictví v roce 2017 7,2% HDP, zatímco průměr EU byl 9,9% V absolutních číslech na jednoho obyvatele je to asi třetina Německa. Musíme usilovat o větší přísun financí. Nikoliv proto, aby mohly růst platy zdravotníkům, ale protože nové léky a přístroje jsou stále dražší a samozřejmě je kupujeme za světové ceny.
  3. Dostatek lékařů a sester. Věkový průměr lékařů je vysoký a zvyšuje se. Pokud nyní nezvýšíme počet absolventů lékařských fakult, do deseti let bude zdravotnictví v krizi. Je nutné také zatraktivnit práci v České republice, nejen finančně, ale také zjednodušením postgraduálního vzdělávání lékařů. Ne všechny sestry musí mít vysokou školu.